Regler

 • Deltagande lag skall vara klara för spel minst 10 min före utsatt speltid.
 • Lagledaren ska före lagets första match anmäla till sekretariatet att ni har kommit och om det är några ändringar i laguppställningen (efter första matchen går det inte att göra några ändringar).
 • Lagavgiften på 1000 kr ska betalas senast den 25/5 till bankgiro 5769-2501 alt swisha 123 303 67 46. Märk betalningen med BC + [ditt lagnamn]
 • Det är lagledarens skyldighet att informera laget i förväg om regler och dylikt. Det finns tyvärr ingen tid att göra det vid varje match början.
 • Varje lag spelar två gruppspelsmatcher, vinnaren i varje grupp går vidare till slutspel. Utöver detta kommer ytterligare två lag att gå vidare, s.k. lucky losers. De två lag som kommer på andra plats i  sin grupp och har flest intjänade poäng under gruppspelsmatcherna går vidare till finalspel.

Spelregler

Planskiss brännbollscupen MånstadMax 12 deltagare i varje lag. Åldersgräns från 10 år. Plan och uppställning enligt skiss. Speltid 2x10minuter.

Redskap:
4 hörnmarkeringar, slagsektor enl. skiss, 1 brännplatta, ett platt trärack (på grund av skaderisken endast ett rack) och en tennisboll.

Innelagets uppgift är att slå bollen ut i fältet och löpa motsols runt de fyra hörnmarkeringarna (utemålen).

 • Löparen kan stanna vid vilket utemål han vill.
 • Löparen är inne när han passerat det fjärde utemålet.
 • Löparen är bränd om han befinner sig mellan två utemål när bollen bränns.
 • Brända spelare ska återgå till startpositionen, alltså första utemålet.

Utelagets uppgift är att fånga bollen så fort som möjligt och kasta
den till brännaren.

Brännarens uppgift är att efter giltigt slag “bränna” motståndarna genom att slå foten mot brännplattan.

 • Brännaren får inte stå med foten på brännplattan medan han tar bollen. Samtidigt ska brännaren ropa “BRÄND” så innelagets löpare vet om han är bränd eller inte.
 • Brännaren får inte använda handskar.
 • Brännaren får inte bytas ut under spelets gång (kan bytas vid skada om domaren godkänner).

Slaget
Innelaget slår första omgången i tur och ordning, därefter i den ordning de kommer in efter löpning. Slagmannen har tre försök, men måste löpa på första giltiga slag. Efter tre ogiltiga slag
(bommar) går han till första utemålet. Slagmannen skall själv kasta upp bollen i slaget. Slaget är giltigt när bollen tar mark i linje med brännplattan.

Löpning
Utemålet ska rundas utvändigt. Löparen har rättighet att gå tillbaks till utemålet, men blir “bränd” om han inte hinner tillbaks innan bränningen.

Innelag & Utelag byter:

 • När innelaget inte har fler slagmän inne.
 • När man spelat 10 minuter.

Poängberäkning

 • Innelaget får 1 poäng för varje fullföljd löpning.
 • Innelaget får 5 poäng för fullföljd löpning på eget slag (varvning)
 • Innelaget får 3 poäng för långt slag (markerad linje, 37m)
 • Utelaget får 1 poäng för varje bränd innespelare.
 • Utelaget får 2 poäng för lyra.

Övrigt

 • Spelare får endast deltaga i ett lag.
 • Vänstra laget på spelordningen börjar alltid inne.
 • Domaren dömer och vid upprepad förseelse kan passivitetsvarning och poängavdrag förekomma.
 • Eget bollträ är EJ tillåtet, inte heller sko med dubb (skona planen).

Vi vädjar till ER alla att respektera dessa regler.

 

Poängbedömning vid lika resultat inom gruppen

1: Antal vunna poäng (vinst = 2 poäng, oavgjort = 1 poäng, förlust = 0 poäng)

2: Mest intjänade poäng

3: Poängbedömning (hur många 1: varvningar, 2: långa slag 3: lyror)

4: Lottning

 

Vid WO (vilket inte får förekomma) gäller = 2 poäng + slagkvoten 30-0 i gruppspel och i finalspel 15-0.

Vi tackar på förhand och hoppas på en god fight!