Information om energidrycker

På det årliga mötet för kommunens föreningar fick vi i år ta del av en föreläsning som handlade energidrycker (t.ex. Nocco, Celcius, Redbull mfl).

Vi har nog alla noterat att dessa drycker ökat mycket i popularitet senaste åren samt att de ofta marknadsförs i sammanhang som förknippas med träning och hälsa.

Det vi fick höra om på föreläsningen var dock att dessa drycker har betydligt större negativa effekter på hälsan än vi tidigare hade kunskap om. Framförallt gäller detta förstås barn och ungdomar, vilka vi inte har någon organiserad verksamhet för i vår förening, men vi vill ändå sprida kunskapen bland våra medlemmar.

Läs gärna bifogad PDF från stiftelsen Sportfront för att lära dig mer om vad energidrycker är för något och vilka risker som finns med dem.

 

Information från Livsmedelsverket:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/drycker-och-alkohol/energidrycker

Riksdagen ställer sig bakom en motion till regeringen angående en lagstiftad åldersgräns:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502824

Svensk dagligvaruhandels gemensamma överenskommelse gällande 15-årsgräns:
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/riktlinjer/branschoverenskommelser/aldersgrans-vid-kop-av-energidrycker/

 

// Månstads IF:s droginformatörer Marie och Jenny

Bild från TIME Inc. https://timedotcom.files.wordpress.com/2014/12/141218_inv_bestworststocks_monster.jpg

Kategori: Nyheter