Information gällande Corona – uppdaterad 2020-04-01

Hej,
vi i Månstads IF följer beslut och rekommendationer från SvFF och myndigheter. I dagsläget ser vi ingen anledning till att ställa in vår fotbollsverksamhet men vi uppmanar till försiktighet. Deltag inte alls vid ens milda symtom (stanna hemma i minst två dagar efter tillfrisknande), insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Tvätta händerna noga och ofta. Om möjligt, byt om och duscha hemma. Dela inte heller vattenflaskor utan ta med din egen.

Västergötlands Fotbollförbund beslutar att i år endast spela enkelserie med start 21 juni. Detta innebär att seriernas första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet. Man återkommer senare gällande riktlinjer för träningsmatcher. VFF hänvisar till SvFF:s beslut, riktlinjer och råd (https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/). Läs de stycken som berör oss i utdraget nedan.

 

Utdrag ur SvFF:s beslut & riktlinjer

Uppdaterad 2020-03-27 17.55

Myndigheternas beslut och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat nya allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare. SvFF:s skarpa rekommendation är att hela svensk fotboll, förbund och föreningar, följer dessa allmänna råd.

 

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som träder i kraft den 29 mars 2020, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening.

Enligt Polismyndigheten ska i begreppet ”deltagare” inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören, se
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ samt rekommendationer angående idrott och
träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/ där dock de meddelade allmänna råden den 1 april 2020 (se ovan) i första hand ska beaktas och äga företräde.

 

Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser).

SvFF:s skarpa rekommendation till SDF och föreningar är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att SDF ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.

Om tävlingsverksamhet trots allt bedrivs, är det i rådande läge SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom. Vidare ska arrangören alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två
  dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

 

Träning

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna
genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott,
som innebär bl.a. följande:

 • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
 • Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin.
 • Överväg däremot att ställa in aktiviteter om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige.
 • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till
  och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Om aktivitet sker inomhus, begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Kategori: Nyheter