GDPR

Månstads IF (865500-4342) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Bland annat behandlar vi personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter såsom kallelser till träning/matcher, laguppställningar, fakturahantering och medlemsregister.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SvFF och VFF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, SISU (Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund) och Tranemo kommun.

Exempel på när Månstads IF är personuppgiftsansvarig:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Licenshantering
 • Deltagande i föreningens träning och tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning och uppföljning av statistik
 • Utbildningar som medlem deltar i.
 • Kontakt med medlem
 • Publicering av personuppgifter på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet varierar beroende på ändamål; avtalsgrund (medlemskap, licenser, deltagande vid träning & tävling), rättslig förpliktelse (bidrag), berättigat intresse och samtycke (statistik, publicering i media).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Månstads IF gör en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Uppgifterna raderas om laglig grund saknas.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har också rätt att ta tillbaka samtycke och invända mot profilering och direktmarknadsföring.

För mer information, kontakta info@manstadsif.se.